مختصری از من

اینجانب بعنوان شخصی که در زمینه امور حسابداری مالی فعالیت میکنم انتظار دارم از مهارت ام برای سازمان ها مفید باشد و با تلاش کوشش علاقه به کار حسابداری میباشم

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  فوق دیپلم حسابداری بازرگانی
  گرایش کلیه گرایش ها /دانشگاه دولتی پسران گرگان (شهید چمران) / معدل 18

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Access
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com