مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1392
  کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
  گرایش مدیریت سیستم و بهره وری /دانشگاه آزاد واحد نجف آباد
 • 1381 تا 1387
  کارشناسی مهندسی شیمی
  گرایش پتروشیمی /دانشگاه صنعتی اصفهان

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۱ تا هم اکنون
  شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی
  مهندسی شیمی/ سرپرست شیفت واحد تصفیه آب و پساب

  توضیحات: سرپرست شیفت قسمت تصفیه آب و نظارت بر فرایند تصفیه آب
  سرپرست شیفت قسمت تصفیه پساب و نظارت بر فرایند تصفیه پساب

 • تیر ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۱
  شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی
  مهندسی شیمی/ کارشناس فرایند

  توضیحات: نظارت بر فرایند تولید و کنترل نتایج کیفی و آزمایشگاهی محصول تولیدی

پروژه ها

 • 1395
  مشارکت در طرح افزایش ظرفیت محصول تولیدی
  عضو تیم طراحی
 • 1392
  تعمیرات اساسی
  سرپرست تعمیرات اساسی (اورهال) دوره ای واحد تصفیه آب

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • اصول سرپرستی
  100% Complete
  عنوان مدرک: دریافت گواهینامه دوره اصول سرپرستی
 • سیستم های اطلاعات مدیریت MIS
  60% Complete
  عنوان مدرک: شرکت در دوره آموزش سیستم های اطلاعات مدیریت
 • روش های کنترل کیفیت
  100% Complete
  عنوان مدرک: دریافت گواهینامه کاربرد روشهای کنترل کیفیت آماری
 • برنامه ریزی تولید
  100% Complete
  عنوان مدرک: برنامه ریزی تولید به وسیله نرم افزار Access
 • برنامه ریزی و کنترل پروژه
  100% Complete
  عنوان مدرک: کنترل پروژه به وسیله نرم افزار MSP
 • طراحی سیستم های تصفیه آب به وسیله روشهای اسمز معکوس با استفاده از نرم افزار ROSA
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Visio
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • HYSYS
  100% Complete
  عنوان مدرک: شبیه سازی واحد های فرایندی
 • Aspen Plus
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Access
  100% Complete
  عنوان مدرک: برنامه ریزی تولید به وسیله نرم افزار Access
 • Microsoft Project
  100% Complete
  عنوان مدرک: کنترل پروژه به وسیله نرم افزار MSP
 • نرم افزار ROSA
  100% Complete
  عنوان مدرک: طراحی سیستم های تصفیه آب به وسیله روشهای اسمز معکوس با استفاده از نرم افزار ROSA

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • اصول سرپرستی
  100% Complete
  عنوان مدرک: دریافت گواهینامه دوره اصول سرپرستی
 • سیستم های اطلاعات مدیریت MIS
  60% Complete
  عنوان مدرک: شرکت در دوره آموزش سیستم های اطلاعات مدیریت
 • روش های کنترل کیفیت
  100% Complete
  عنوان مدرک: دریافت گواهینامه کاربرد روشهای کنترل کیفیت آماری
 • برنامه ریزی تولید
  100% Complete
  عنوان مدرک: برنامه ریزی تولید به وسیله نرم افزار Access
 • برنامه ریزی و کنترل پروژه
  100% Complete
  عنوان مدرک: کنترل پروژه به وسیله نرم افزار MSP
 • طراحی سیستم های تصفیه آب به وسیله روشهای اسمز معکوس با استفاده از نرم افزار ROSA
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com