مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  دکتری منابع طبیعی
  گرایش بیابانزدایی /دانشگاه سمنان
 • 1380 تا 1383
  کارشناسی ارشد منابع طبیعی
  گرایش بیابانزدایی /دانشگاه تهران
 • 1370 تا 1374
  کارشناسی مدیریت منابع طبیعی
  گرایش مرتع و آبخیزداری /دانشگاه تهران

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور- مرکز آموزش منابع طبیعی دکتر جوانشیر
  مدرس و کارشناس برنامه ریزی مشارکتهای مردمی
 • آبان ۱۳۹۱ تا مهر ۱۳۹۴
  سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور- دفتر آموزش، ترویج و مشارکتهای مردمی
  مسئول کمیته فنی و مسئول گروه مطالعات و همکاریهای دفتر ترویج و مشارکتهای مردمی
 • شهریور ۱۳۹۰ تا آبان ۱۳۹۱
  سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور- معاونت مناطق خشک و نیمه خشک
  مدیر اجرایی پروژه بین المللی منارید
 • بهمن ۱۳۸۶ تا شهریور ۱۳۹۰
  سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور- معاونت مناطق خشک و نیمه خشک
  هماهنگ کننده دبیرخانه ملی کنوانسیون مقابله با بیابانزایی
 • شهریور ۱۳۸۱ تا بهمن ۱۳۸۳
  سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور- اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان
  معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان
 • آبان ۱۳۷۶ تا شهریور ۱۳۸۱
  سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور- اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان
  رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان بم

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  شرکت در کارگاه آموزشی بین المللی نظام تولید ناب برای بهبود بهره وری کشاورزی سازمان بهره وری آسیایی (APO) و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی- مرکز آموزش عالی امام خمینی
 • 1395
  سخنران کارگاه آموزشی راهکارهای مذاکره وحل اختلاف در مدیریت مشارکتی منابع طبیعی-برگزار کننده سازمان آموزش فنی حرفه ای کشورو معاونت توسعه روستایی مناطق محروم کشور - دومین نمایشگاه توانمندی های روستایی نمایشگاه بین المللی تهران
 • 1395
  سخنران سومین همایش ارائه دستاوردهای پژوهشی شرکت مدیریت منابع آب ایران با موضوع تحلیل شبکه دست اندرکاران سازمانی در سیاست گذاری و مدیریت یکپارچه منابع آب – شرکت آب منطقه ای استان سمنان
 • 1395
  شرکت در پانزدهمین اجلاس بین المللی کمیته ارزیابی عملکرد و اجرایی شدن کنوانسیون مقابله با بیابانزدایی نایروبی- کنیا
 • 1395
  سخنران کارگاه روشهای مذاکره و میانجی گری در طرح های منابع طبیعی- یگان حفاظت سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری
 • 1395
  همکاری در تدوین پیشنویس سند راهبردها و برنامه های اقدام ملی حفاظت از تنوع زیستی با مشارکت سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری ، سازمان حفاظت محیط زیست، کنسرسیوم قرقهای بومی، موسسه توسعه پایدار محیط زیست
 • 1395
  شرکت در کارگاه مدیریت بیماریهای جنگلی و فرایند قرنطینه گونه های بومی- سازمان جنگلها مراتع و آبخیزداری، سازمان خواروبار جهانی FAO
 • 1395
  ترجمه کتاب تحلیل شبکه های اجتماعی در مدیریت منابع طبیعی- انتشارات دانشگاه تهران
 • 1395
  ترجمه کتاب اصول مذاکره و میانجیگری در طرح های منابع طبیعی- کتاب- انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران
 • 1395
  مقاله پژوهشی با عنوان تحلیل شبکه‌ای ساختار قدرت دست‌اندرکاران سازمانی مدیریت منابع آب دشت گرمسار- نشریه پژوهشی تحقیقات منابع آب ایران
 • 1395
  مقاله پژوهشی با عنوان تحلیل الگوی ساختاری شبکه دست‌اندرکاران سازمانی مدیریت منابع آب با هدف استقرارنظام مدیریت یکپارچه منابع آب در دشت گرمسار- نشریه پژوهشی مرتع و آبخیزداری دانشگاه تهران
 • 1395
  مقاله پژوهشی با عنوان تحلیل شبکه سیاست گذاری و انسجام سازمانی دست اندرکاران بخش منابع طبیعی در استان سمنان- نشریه پژوهشی مرتع و آبخیزداری دانشگاه تهران
 • 1394
  عضویت پنل و سخنرانی در همایش حقوق و جایگاه مردمان بومی و جوامع محلی در نظام حقوقی ایران و بین الملل- مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر صلح و دموکراسی – دانشگاه شهید بهشتی
 • 1394
  شرکت در کارگاه آموزشی کاربرد نانو در کشاورزی و منابع طبیعی- مرکز آموزش منابع طبیعی دکتر جوانشیر
 • 1394
  شرکت در دوره آموزش روشهای تسهیلگری در فرایند توسعه روستایی- مرکز آموزش جهاد استان یزد
 • 1394
  تدوین و ارائه شفاهی مقاله با عنوان تاب آوری و مدیریت پایدار سرزمین - اولین همایش ملی محیط زیست طبیعی- جهاد دانشگاهی پژوهشکده محیط زیست
 • 1394
  مقاله با عنوان نگاشت سند راهبرد آینده مقابله با ریزگرد در ایران- همایش ملی جامعه، منابع طبیعی، آب و محیط زیست؛ چالش ها و راهکارها
 • 1394
  مقاله با عنوان چالشها و راهبردهای مقابله با ریزگردها در ایران- فصلنامه جنگل و مرتع شماره 104
 • 1394
  سخنران کارگاه روشهای مشارکتی حل اختلاف در طرح های منابع طبیعی- دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • 1394
  شرکت در همایش ایمنی زیستی برنامه مشترک سازمان حفاظت محیط زیست و UNEP – سازمان حفاظت محیط زیست
 • 1394
  شرکت در همایش حفاظت توسعه پایدار و تبیین نقش دست اندرکاران در کوهستان زاگرس- سازمان حفاظت محیط زیست
 • 1394
  عضو کمیته علمی و داوری مقالات اولین همایش ملی " جامعه، منابع طبیعی، آب و محیط زیست؛ چالش ها و راهکارها- انجمن جامعه شناسی ایران- دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
 • 1393
  مقاله معرفی چارچوب سیاستگذاری بخش ترویج و چشم اندارز توسعه پایدار محیط زیست و منابع طبیعی - همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی در برنامه ششم توسعه کشور- انجمن جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران
 • 1393
  مقاله ارزیابی تاثیر جوامع روستایی در پایداری منابع جنگلی- همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی در برنامه ششم توسعه کشور
 • 1393
  مقاله تغییر اقلیم،امنیت آب و توسعه پایدار (مروری بر چالش ها و راهکار های جهانی)- همایش تغییر اقلیم و راهی بسوی آینده پایدار
 • 1393
  مقاله ایجاد کمربند سبز در قالب کشاورزی شورزیست در اراضی جنوبی و غربی دریاچه ارومیه- دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و بیابانی
 • 1393
  مقاله مقهوم تاب آوری و ارتباط آن با مدیریت پایدار سرزمین- دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و بیابانی
 • 1392
  مقاله بررسی کاربردهای سنجش از دور در ارزیابی و پایش تخریب سرزمین و بیابانزایی- نشریه علمی فنی سپهر
 • 1392
  مقاله ارزیابی تهدیدهای بکار گیری مهندسی زمین برای مهار تغییر اقلیم- دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
 • 1392
  مقاله بهره وری سبز در کشاورزی با تاکید بر مسائل زیست محیطی و منابع طبیعی- فصلنامه جنگل و مرتع شماره 98
 • 1392
  مقاله رویکردهای نوین ارزیابی اقتصادی تخریب سرزمین( مبتنی بر الگوی تحلیل هزینه فایده)- فصلنامه جنگل و مرتع- شماره 99
 • 1392
  مقاله ارزیابی پیامدهای سد سازی- دومین همایش ملی انجمن های علمی دانشجویی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • 1392
  مقاله بازنگری برنامه اقدام ملی مقابله با بیابانزایی- فصلنامه علمی اقتصادی جنگل و مرتع شماره 96
 • 1392
  مقاله امنیت و مدیریت جهانی اب ، چالشها و راهکارها- فصلنامه علمی اقتصادی جنگل و مرتع شماره 95
 • 1392
  شرکت در دوره آموزش فنون تسهیلگری در طرح های اجتماع محور – مرکز آموزش جوانشیر
 • 1392
  شرکت در کارگاه های منطقه ای مدیریت مشارکتی منابع طبیعی برای همسو سازی استراتژی ده ساله کنوانسیون مقابله با بیابانزایی – شیراز- سمنان- ساری
 • 1392
  8. شرکت در کارگاه بین المللی بهترین تجارب بهره وری سبز سازمان بهره وری آسیایی (APO) و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی- به نمایندگی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و تدوین و ارائه گزارش کشوری مقابله با بیابانزایی در کارگاه فوق

پروژه ها

 • 1394
  کارگروه تحقیقات، فناوری، بهره وری و ترویج سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری در تدوین برنامه ششم توسعه
  عضو کارگروه
 • 1394
  کارگروه تدوین شرح خدمات مدیریت جامع حوزه های آبخیز سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری در تدوین برنامه ششم توسعه
  عضو کارگروه
 • 1394
  کمیته تدوین برنامه راهبردی مدیریت آب موسسه تحقیقات جنگل و مرتع، گروه بیابان
  عضو کمیته
 • 1394
  کمیته تدوین برنامه راهبردی کاهش اثرات و کنترل ریزگردها
  عضو کمیته
 • 1393
  طرح کلان ملی تغییر اقلیم و مدیریت خشکسالی
  کارشناس همکار
 • 1393
  طرح کلان ملی مدیریت جامع حوزه های آبخیز کشور
  کارشناس همکار
 • 1392
  طرح بین المللی تقویت و انسجام سازمانی برای مدیریت یکپارچه منابع طبیعی(MENARID)
  مدیر اجرایی پروژه
 • 1392
  گزارش چهارم کشوری به کنوانسیون مقابله با بیابانزایی
  کارشناس مسئول دبیرخانه ملی کنوانسیون مقابله با بیابانزایی

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com