مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1390
  کارشناسی حسابداری
  گرایش حسابداری /دانشگاه ناصر خسرو / معدل 15
 • 1384 تا 1387
  فوق دیپلم حسابداری
  گرایش حسابداری /دانشگاه شهید شمسی پور تهران / معدل 15

پیشینه شغلی

 • اسفند ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  شرکت پخش فردوس
  مالی و حسابداری/ رئیس واحد حسابداری خرید
 • اسفند ۱۳۹۲ تا بهمن ۱۳۹۴
  شرکت پخش فردوس
  مالی و حسابداری/ مسئول مالی اداری
 • مهر ۱۳۹۰ تا بهمن ۱۳۹۲
  شرکت پخش هجرت
  مالی و حسابداری/ حسابدار
 • خرداد ۱۳۸۸ تا هم اکنون
  شرکت دورا بتن پارس
  مالی و حسابداری/ حسابدار مالیاتی

  توضیحات: فعالبت شرکت پیمانکاری است.

 • فروردین ۱۳۸۸ تا شهریور ۱۳۹۰
  شرکت عمران نصر قائم
  مالی و حسابداری/ حسابدار
 • مهر ۱۳۸۷ تا آذر ۱۳۸۹
  انستیتو آب و انرژی دانشگاه صنعتی شریف
  مالی و حسابداری/ حسابدار

  توضیحات: شرکت عمران نصر قائم و انستیتو آب و انرژی دانشگاه صنعتی شریف با یک تیم مدیریت راهبری میشد.

https://.com