مختصری از من

به كار كردن در محيطي كه انتظاراتش به مراتب بيشتر از سطح دانش و مهارت من باشد علاقه مند هستم،اين موضوع باعث پيشرفت جدي در مسير رشد فردي من محسوب مي شود.
از اينكه اطلاعات تخصصي وفردي خودم را در اختيار علاقه مندان قرار بدهم خوشحال و واضي ميشوم.
سرعت كار به من انگيزه بيشتر ميدهد و كندي كار باعث كسلي من ميشود.
مشتاق كار كردن با افراد باهوشتر و قوي تر از خودم هستم تا همواره در حال يادگيري باشم.

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مهندسي معماري
  گرایش معماري /دانشگاه دانشگاه ازاد اسلامي قزوين
 • 1389 تا 1391
  کارشناسی مهندسي معماري
  گرایش معماري /دانشگاه دانشگاه ازاد اسلامي واحد قزوين

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • مطالعه ،ورزش

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مهندسی معماری
  100% Complete
  عنوان مدرک: كارشناسي ارشد
 • اتوكد
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار اتوکد دو بعدی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار اتوکد سه بعدی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افرار رویت
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدرك مجتمع فني تهران
 • فتوشاپ
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهندسی معماری
  100% Complete
  عنوان مدرک: كارشناسي ارشد
 • اتوكد
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com