مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1381 تا 1381
    دیپلم رياضي فيزيك
    / معدل 17
https://.com