مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1393
  کارشناسی نفت
  گرایش مخازن /دانشگاه صنعت نفت اهواز / معدل 14.34

پیشینه شغلی

 • دی ۱۳۹۳ تا مهر ۱۳۹۵
  پایانه های نفتی ایران - عسلویه
  سرباز امریه

  توضیحات: اینجانب دوره سربازی خود را به مدت 22 ماه (بدون در نظر گرفتن 2ماه آموزشی) در شرکت پایانه های نفتی ایران - عسلویه در واحد اسناد و عملیات آن شرکت گذراندم، اهم وظایف من در این دوره به شرح ذیل بود:
  * تهیه گزارشات روزانه و ماهانه
  * تهیه دستورات بارگیری
  * تهیه و تحویل اسناد بارگیری کشتی های کاندنسیت و گازی
  * تهیه اسناد مربوط به پتروشیمی
  * دیسپچ کردن اسناد بارگیری
  * هماهنگی های مربوط با واحدهای مرتبط و امور بین الملل
  * اندازه گیری و تهیه سند مخازن کاندنسیت ساحلی
  * اندازه گیری و تهیه سند مخازن کاندنسیت کشتی
  * اندازه گیری و تهیه سند مخازن نفت کوره
  * تهیه صورت وضعیت مالی پتروشیمی و کشتی های گازی
  همچنین در این دوره با امور زیر آشنا شدم
  عملیات دریایی و بازوبست کشتی ها، امور گوی های شناور،آشنایی کلی با هوزها، واحد میترینگ

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • ورزش

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مهارت کار با کامپیوتر ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدلسازی سه بعدی Autodesk Maya,Blender
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی و برنامه نویسی بازی های رایانه ای
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • MS Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Photoshop
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • unreal engine
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • unity
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • فرانسوی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهارت کار با کامپیوتر ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدلسازی سه بعدی Autodesk Maya,Blender
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی و برنامه نویسی بازی های رایانه ای
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com