مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا 1392
  کارشناسی ارشد تربیت بدنی
  گرایش فیزیولوژی ورزشی /دانشگاه شهرکرد / معدل 16.4

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مربی گری
  80% Complete
  عنوان مدرک: مربی گری بدمینتون، فوتبال و گذراندن دوره مدیریت حرفه ای باشگاه های ورزشی و همچنین گذراندن دوره کمک های اولیه

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مربی گری
  80% Complete
  عنوان مدرک: مربی گری بدمینتون، فوتبال و گذراندن دوره مدیریت حرفه ای باشگاه های ورزشی و همچنین گذراندن دوره کمک های اولیه
https://.com