مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  کارشناسی ارشد زمین شناسی
  گرایش رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی /دانشگاه بوعلی سینا همدان / معدل 15

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  ارائه مقاله در نخستین همایش ملی رسوب شناسی ایران دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) و اولین نشست تخصصی چینه شناسی ایران مرکزی دیماه 1393
 • 1394
  ارائه مقاله در نخستین همایش ملی رسوب شناسی ایران دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) و اولین نشست تخصصی چینه شناسی ایران مرکزی دیماه 1393
 • 1393
  ارائه مقاله در نخستین همایش ملی رسوب شناسی ایران دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) و اولین نشست تخصصی چینه شناسی ایران مرکزی دیماه 1393

افتخارات

 • 1391
  کسب رتبه سوم دوره ی کارشناسی و ورود به مقگع کارشناسی ارشد بدون کنکور
 • 1391
  کسب رتبه ی سوم دوره ی کارشناسی و ورود به مقطع کارشناسی ارشد بدون کنکور

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • شنا- فرش بافی - شرکت در امور خیریه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • عربی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com