مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1384 تا 1389
    کارشناسی ریاضی
    گرایش کاربردی /دانشگاه سراسری بیرجند / معدل 14
https://.com