مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1381 تا 1386
    کارشناسی مهندسی عمران
    گرایش عمران /دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
https://.com