مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
  گرایش پلیمر /دانشگاه صنعتی سهند تبریز / معدل 15

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۸۹ تا هم اکنون
  مهندسی مشاور مهاب قدس
  مهندسی شیمی/ مهندس فرآیند

  توضیحات: مسئول کارگاه و مهندس ناظر مهندسی مشاور مهاب قدس در پروژه زمین گرمایی مشگین شهر (به مدت دو سال)
  کارشناس طراح فرآیند و مهندس ناظر در بیش از 20 پروژه مربوط به سد و نیروگاه، تصفیه، شیرین سازی و انتقال آب
  پروژه تصفیه آب های صنعتی - آنالیز و تحلیل نتایج و مقاله مستخرج ISI
  پروژه اختلاط سیالات ویسکوز با استفاده از نرم افزار پلی فلو و فلوئنت (انسیس) - آنالیز و تحلیل رفتار جریان و مقاله مستخرج ISI
  - بیش از ده پروژه دیگر که به عنوان کارشناس طراح و شبیه ساز و مهندس ناظر
  - بررسی و تحلیل آماری نتایج خروجی پروژه ها با استفاده از نرم افزارهای روز و پرکاربرد دنیا
  - ایجاد بانک اطلاعاتی مرتبط با هر پروژه به صورت مجزا طبق انتظارات کارفرمایان
  - تدریس نرم افزارهای تخصصی مهندسی شیمی و مهندسی مکانیک به مدت دو سال

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  آموزش نرم افزارهای تخصصی مهندسی شیمی و مهندسی مکانیک شامل نرم افزارهای Aspen Plus، Aspen HYSYS، PROMAX، PRO/II، CFX و Fluent
 • 1394
  تدریس نرم افزارهای مهندسی شیمی و مهندسی مکانیک شامل Aspen plus، HYSYS، PROMAX، PROII، CFX و Fluent

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • Aspen Plus
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • HYSYS
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • PROMAX
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • PRO/II
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ANSYS Fluent
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ANSYS CFX
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com