مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی حقوق
  گرایش حقوق جزا و جرم شناسی /دانشگاه آزاد رودهن / معدل 15

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  شرکت پتروپلی استر
  منابع انسانی و آموزش/ کارمند امور اداری
 • فروردین ۱۳۹۲ تا فروردین ۱۳۹۳
  کارگزاری بیمه
  منابع انسانی و آموزش/
 • شهریور ۱۳۹۰ تا آذر ۱۳۹۰
  شرکت تیزرو
  منابع انسانی و آموزش/ مدیر داخلی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • مهارت های هفتگانه
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com