مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  کارشناسی تاسیسات
  گرایش حرارتی وبرودتی /دانشگاه آزاد گناباد / معدل 17

پروژه ها

 • 1393
  تجهیزات حرارتی وبرودتی در تاسیسات
  مولف

ابزار و نرم افزار

 • AutoCAD -word-
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com