مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1393
  کارشناسی زبان انگلیسی
  گرایش مترجمی زبان /دانشگاه خوارزمی / معدل 15

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل
  متصدی اداری بخش تنظیم مقررات
 • آذر ۱۳۹۱ تا بهمن ۱۳۹۲
  آموزشگاه زبان نوبل
  مدرس زبان انگلیسی
 • مهر ۱۳۹۰ تا آبان ۱۳۹۱
  انتشارات زیگورات
  مترجم زبان انگلیسی

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • زبان انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مکاتبات بازرگانی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ویراستاری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تایپ فارسی و انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مکاتبات اداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تایپ و ویراستاری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهارت های جست و جو (Search)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مترجمی زبان انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • مکاتبات بازرگانی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مترجمی زبان انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • زبان انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مکاتبات بازرگانی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ویراستاری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تایپ فارسی و انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مکاتبات اداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تایپ و ویراستاری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهارت های جست و جو (Search)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مترجمی زبان انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com