مختصری از من

اینجانب علاقه بسیاری به تدریس دارم و قصد دارم تا دکترا ادامه تحصیل دهم تا بتوانم اطلاعات خود را با دانشجویان به تبادل بگذارم.

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1393
  تدریس یک نیم سال گسسته برای دانش آموزان در سال چهارم دبیرستان
 • 1392
  تدریس درس جبر و احتمال برای یک نیم سال در سال سوم دبیرستان

پروژه ها

 • 1395
  برنامه کامل یک رستوران به زبان جاوا
  برنامه نویس
 • 1394
  ماشین حساب ماتریسی به زبان c++
  برنامه نویس

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • برنامه نویسی جاوا
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • C/C++
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • زبان انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • برنامه نویسی جاوا
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • C/C++
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • زبان انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com