مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1395 تا هم اکنون
    کارشناسی ارشد تربیت بدنی
    گرایش رفتار حرکتی /دانشگاه الزهرا / معدل 16
https://.com