مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی
  گرایش زبان انگلیسی /دانشگاه / معدل 18.3

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  مجتمع مشاوران
  مترجم مقالات
 • تیر ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۵
  موسسه خوارزمی
  کارشناس مقالات

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • زبان انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: مترجم تخصصی

ابزار و نرم افزار

 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: toefl
دانش تخصصی
 • زبان انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: مترجم تخصصی
https://.com