مختصری از من

پیشینه شغلی

  • اردیبهشت ۱۳۹۵ تا آذر ۱۳۹۵
    ماهان نت
    بازاریابی و فروش/ مدیر تبلیغات و بازار یابی میدانی
https://.com