مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  دکتری مدیریت
  گرایش بازاریابی /دانشگاه آزاد رشت
 • 1392 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مدیریت
  گرایش اجرایی /دانشگاه آزاد اردبیل
 • 1373 تا 1377
  کارشناسی برق
  گرایش الکترونیک /دانشگاه مازندران / معدل 14

سوابق آموزشی پژوهشی

 • تدریس در دبیرستان رشد تدریس در دانشگاه میراث فرهنگی

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • عربی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com