مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی حسابداری
  گرایش بازرگانی /دانشگاه الزهراتبریز-آزاداسکو / معدل 17

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • رهبری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • حسابداری عمومی مقدماتی-حسابداری پیشرفته(شرکتها)
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • رافع6-اکسل-آی سی دی ال
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • حسابداری عمومی مقدماتی-حسابداری پیشرفته(شرکتها)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com