مختصری از من

I’m social, pragmatic, energetic, process oriented and productive individual with extensive experience ICT project


There are always new ways of doing old things, and old ways of doing new things, as well as new ways to do new...

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1392
  کارشناسی مهندسی نرم افزار
  /دانشگاه آزاد واحد اندیشه / معدل 13

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  شرکت فرآورده های غذایی سمیه
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ IT Expert
 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۴
  Netbarg.com
  سخت افزار و شبکه/ IT Manager
 • فروردین ۱۳۹۵ تا شهریور ۱۳۹۵
  Ez-Bazar.com
  سخت افزار و شبکه/ IT Manager
 • فروردین ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  OMRAB Engineering Company
  سخت افزار و شبکه/ IT Manager
 • فروردین ۱۳۹۰ تا اسفند ۱۳۹۲
  Dalahoo Drilling Services Co.
  سخت افزار و شبکه/ Head of IT
 • فروردین ۱۳۹۰ تا اسفند ۱۳۹۲
  Senior IT Management Consultant
  سخت افزار و شبکه/ Senior IT Management Consultant

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  فعالیت های آموزشی رایانه کار

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • شبکه و سخت افزار
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مسلط به عیب یابی سخت افزاری و نرم افزاری سیستم های کامپیوتری (نصب ویندوز و ...)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهندسی نرم افزار
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • آفیس
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی C++
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی زبان C
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی C#
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی PHP
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار کدنویسی صفحات وب (PHP)
  20% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • شبکه و سخت افزار
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مسلط به عیب یابی سخت افزاری و نرم افزاری سیستم های کامپیوتری (نصب ویندوز و ...)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهندسی نرم افزار
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • آفیس
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی C++
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی زبان C
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی C#
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی PHP
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com