مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  کارشناسی ساخت و تولید
  گرایش ماشین ابزار /دانشگاه اموزشکده ی فنی شماره یک تبریز / معدل 15

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۵ تا آبان ۱۳۹۵
  پارت صنعت
  مهندسی مکانیک/هوافضا/ کنترل کیفی

  توضیحات: 95/2تا 95/5 اپراتور تولید
  95/5 تا 95/8 کنترل کیفی
  اشنایی و تسلط کامل به بزار های اندازه گیری دقیق و کنترل کیفی
  اشنایی و تسط کامل به تراش cnc کنترلر hust

دانش تخصصی

 • زبان انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: کانون زبان ایران
 • بازرسی جوش pt
  100% Complete
  عنوان مدرک: فنی حرفه ای شماره یک
 • کاروری کتیا
  100% Complete
  عنوان مدرک: فنی حرفه ای شماره 3

ابزار و نرم افزار

 • طراحی سطوح پیشرفته و ازاد با کتیا
  100% Complete
  عنوان مدرک: فنی حرفه ای شماره 3 تبریز

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: کانون زبان ایران
دانش تخصصی
 • زبان انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: کانون زبان ایران
 • بازرسی جوش pt
  100% Complete
  عنوان مدرک: فنی حرفه ای شماره یک
 • کاروری کتیا
  100% Complete
  عنوان مدرک: فنی حرفه ای شماره 3
https://.com