مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1395
  کارشناسی مهندسی نفت
  گرایش بهره‌برداری از منابع نفتی /دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

دانش تخصصی

 • زبان انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: سطح متوسط ۱ کانون زبان ایران

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Access
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matlab
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Simulink
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • زبان انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: سطح متوسط ۱ کانون زبان ایران
https://.com