مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد حقوق
  گرایش جزا و جرم شناسی /دانشگاه خورسگان

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۱ تا فروردین ۱۳۹۲
  ثبت اسناد رسمی
  حقوق/ منشی حقوقی

  توضیحات: به صورت موقت صرفا جهت آشنایی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  شرکت در کارگاه مقاله نویسی

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • مایل به چاپ مقالات حقوقی تخصصی در هفته نامه ها مجلات و...

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری

ابزار و نرم افزار

 • مهارت های ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک: فنی حرفه ای
https://.com