مختصری از من

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۴ تا شهریور ۱۳۹۴
  فروشگاه سروش-فروش آلات موسیقی
  بازاریابی و فروش/ فروشنده
 • خرداد ۱۳۹۲ تا اسفند ۱۳۹۴
  فروشگاه آتریاد-فروش لوازم آشپزخانه
  بازاریابی و فروش/ فروشنده

نقاط قوت رفتاری

 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • حسابداری
  40% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار هلو
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • حسابداری
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com