مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا هم اکنون
  فوق دیپلم برق
  گرایش برق صنعتی /دانشگاه دانشگاه آزاد تاکستان / معدل 16

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۷۹ تا هم اکنون
  شرکت فولاد البرز تاکستان
  مهندسی برق/ مدیر برق و اتوماسیون plc
 • فروردین ۱۳۷۹ تا فروردین ۱۳۹۵
  شرکت فولاد البرز تاکستان
  مهندسی برق/ مدیر برق و اتوماسیون plc

پروژه ها

 • 1393
  راه اندازی پروژه برق شرکت کیان فولاد کاشان
  مدیر پروژه
 • 1392
  راه اندازی پروژه برق شرکت کیان فولاد ابهر
  مدیر پروژه
 • 1390
  راه اندازی پروژه برق اشتهارد
  مدیر پروژه
 • 1382
  راه اندازی پروژه برق فولاد البرز تاکستان (خط نورد 1 و 2 )
  مدیر پروژه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • برق صنعتی
  100% Complete
  عنوان مدرک: برق

ابزار و نرم افزار

 • اتوماسیون صنعتی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • برق صنعتی
  100% Complete
  عنوان مدرک: برق
https://.com