مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1395 تا هم اکنون
    کارشناسی ارشد شیمی
    گرایش معدنی /دانشگاه صنعتی اصفهان
https://.com