مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1392
  کارشناسی مدیریت صنعتی
  گرایش طرح تجمیع /دانشگاه بین المللی پیام نور عسلویه

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  شرکت کشتیرانی موج سپید بال لیان
  مالی و حسابداری/ ایجنت کشتیهای داخلی

  توضیحات: ۱۱ ماه مشغول به خدمت کادر اداری شعبه تغییرات حقوقی نیروی هوایی در حین انجام خدمت مقدس سربازی

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض

ابزار و نرم افزار

 • ICDL
  60% Complete
  عنوان مدرک: رایانه کار در جه ۲ مرکز آموزشی و فرهنگی شرکت پتروپارس

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک: CERTIFICATE OF TRAINING
https://.com