مختصری از من

به دنبال شغلي با در آمد مناسب و متوسط همراه با بيمه و در محيط كاري آرام هستم.
راننده.مسئول دفتر،حسابدار و...

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا 1395
  کارشناسی مديريت حرفه اي كسب وكار
  گرایش مديريت /دانشگاه علمي كاربردي كارخانه قند

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۵
  آزاد
  تزئينات داخلي

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری
https://.com