مختصری از من

از لحاظ حرفه ای، نسبت به آموزش و ترجمه کتبی، به ترجمه ی شفاهی علاقه ی بیشتری دارم و در این زمینه به صورت آزاد (قراردادی) فعالیت می کنم؛ اگر چه در زمینه ی ترجمه ی کتبی مقالات علمی و دانشگاهی و تحقیق و پژوهش آکادمیک، مقاله نویسی و موارد مرتبط مهارت بیشتری دارم و تجربه ی کار حرفه ایم هم بیشتر بوده است.

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  فعالیت حرفه ایم را از سال 89 در زمینه ترجمه کتبی (همکاری در ترجمه مقالات تخصصی دانشگاهی و ترجمه کتاب) شروع کردم و از سال 91 علاوه بر آن، به صورت حرفه ای به تدریس خصوصی و آموزشگاهی و ترجمه شفاهی مشغول بوده ام.

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • آموزش و ترجمه کتبی و شفاهی زبان انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدرک کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی از دانشگاه شهید چمران اهواز و در حال حاضر دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه بین المللی امام رضا مشهد

ابزار و نرم افزار

 • مهارت های عمومی کامپیوتر، ICDL، تایپ، SPSS
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدرک کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی از دانشگاه شهید چمران اهواز و در حال حاضر دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه بین المللی امام رضا مشهد
دانش تخصصی
 • آموزش و ترجمه کتبی و شفاهی زبان انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدرک کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی از دانشگاه شهید چمران اهواز و در حال حاضر دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه بین المللی امام رضا مشهد
https://.com