مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1377 تا 1382
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه شخ بهایی / معدل 15.24

پیشینه شغلی

 • دی ۱۳۸۴ تا هم اکنون
  بیمارستان و مرکز قلب سینا
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ مدیریت IT

  توضیحات: پشتیبانی سخت افزار شبکه و نرم افزار

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft SQL Server
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • Network
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com