مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1395
  کارشناسی ریاضیات و کاربردها
  گرایش ریاضی /دانشگاه سراسری سمنان

پیشینه شغلی

 • اسفند ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  ثبت احوال استان تهران
  کاربر کارت ملی هوشمند

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  تدریس خصوصی ونیمه خصوصی زبان انگلیسی سطح Beginning, intermediate.
 • 1392
  تدریس خصوصی و نیمه خصوصی زبان انگلیسی سطح Beginning _intermediate

دانش تخصصی

 • حقوق و دستمزد سپیدار
  80% Complete
  عنوان مدرک: دوره های گذرانده در آموزشگاه سفیرگفتمان

ابزار و نرم افزار

 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: دوره های گذرانده در آموزشگاه سفیر گفتمان
دانش تخصصی
 • حقوق و دستمزد سپیدار
  80% Complete
  عنوان مدرک: دوره های گذرانده در آموزشگاه سفیرگفتمان
https://.com