مختصری از من

بسیار علاقه مندبه فعالیت در محیطی پویا وحرفه ای هستم که سطح تخصص و انتظارات دانشی آن به مراتب بیشتر از سطح دانشی و مهارتی من باشد. برای پیاده سازی ایده هایم بسیار تلاش می کنم و از پیاده سازی آن ها لذت می برم.
سرعت کار به من انگیزه میده و عدم بازخورد مناسب مسیر حرکتم را کند می کند.
بسیار علاقه مند هستم با آدم های حرفه ای تر و دانشی تر از خودم کارکنم .

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1392
  کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
  گرایش منابع انسانی /دانشگاه علامه طباطبایی / معدل 17.5
 • 1385 تا 1389
  کارشناسی مدیریت دولتی
  گرایش مدیریت دولتی /دانشگاه تهران / معدل 16

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۹۵ تا بهمن ۱۳۹۵
  شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات
  منابع انسانی و آموزش/ کارشناس ارشد منابع انسانی

  توضیحات: تدوین آئین نامه های منابع انسانی
  تجزیه و تحلیل شغل (طراحی، شرح شغل، شرایط احراز و ... )
  طراحی و اجرای برنامه های آموزشی(نیازسنجی، طراحی برنامه های آموزشی و اثربخشی برنامه های آموزشی)
  طراحی سیستم حقوق و دستمزد
  طراحی مدل شایستگی
  طراحی و پیاده سازی فرایند جذب و استخدام

 • بهمن ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  شرکت سرمایه گذاری ساختمانی عظام
  / کارشناس منابع انسانی

  توضیحات: -تدوین دستورالعمل های منابع انسانی شرکت سرمایه گذاری عظام، شرکت آبادیس گردشگری کیش؛ پارک آبی
  -طراحی برنامه های آموزش،شرکت آبادیس گردشگری کیش؛ پارک آبی
  -طراحی فرایندهای جذب و استخدام شرکت سرمایه گذاری عظام، شرکت آبادیس گردشگری کیش، پارک آبی
  -طراحی فرم های منابع انسانی: شرکت سرمایه گذاری عظام، شرکت آبادیس گردشگری کیش؛ پارک آبی
  -طراحی جذب و استخدام: شرکت سرمایه گذاری عظام، شرکت آبادیس گردشگری کیش؛ پارک آبی
  -تدوین دستورالعمل ارتقاء شغلی: شرکت سرمایه گذاری عظام، هتل سرای عامری ها
  - تدوین شرح مشاغل، شرکت سرمایه گذاری عظام، شرکت آبادیس گردشگری کیش؛ پارک آبی
  - طراحی کانال های جذب, شرکت آبادیس گردشگری کیش؛ پارک آبی

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • علاقه مند به فعالیت های هنری از جمله نقاشی و صنایع دستی هستم.
 • علاقمند به ورزش های قدرتی و استقامتی از جمله صخره نوردی، ژیمناستیک و همچنین علاقمند به ورزش های تمرکزی مانند یوگا و چای چون هستم. و در دوران ابتدایی کسب مقام اول ژیمناستیک در منطقه را دارا می باشم.
 • عضو فعال در انجمن دانشجویی امام علی(ع) دردوران تحصیل بودم.

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مدیریت منابع انسانی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه ریزی و کنترل پروژه
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدل های شایستگی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • آموزش و توسعه
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Outlook
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Visio
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Project
  20% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مدیریت منابع انسانی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه ریزی و کنترل پروژه
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدل های شایستگی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • آموزش و توسعه
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com