مختصری از من

جویای کسب تجربه و یادگیری بیشتر همراه با پیشرفت.

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1396
  کارشناسی روانشناسی
  گرایش صنعتی-سازمانی /دانشگاه تهران-مرکز / معدل 18

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۳ تا مهر ۱۳۹۴
  NGO خانواده و ازدواج
  منابع انسانی و آموزش/ کارشناس مشاوره

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  پژوهش در مورد توانایی یادگیری با استفاده از بازی (یک مقاله در همین موضوع)
 • 1394
  مقاله پژوهشی درمورد توانایی یادگیری کنفرانس علوم انسانی

پروژه ها

 • 1395
  -

افتخارات

 • 1395
  -

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • عکاسی- نویسندگی خبر و مقاله

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مربیگری
  80% Complete
  عنوان مدرک: ۱۰ مرحله مهارت های زندگی
 • خبرنویسی مدرن و ویراستاری
  80% Complete
  عنوان مدرک: خبرنویسی پیشرفته خبرگزاری فارس

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • عربی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مربیگری
  80% Complete
  عنوان مدرک: ۱۰ مرحله مهارت های زندگی
 • خبرنویسی مدرن و ویراستاری
  80% Complete
  عنوان مدرک: خبرنویسی پیشرفته خبرگزاری فارس
https://.com