مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مهندسی برق
  گرایش قدرت /دانشگاه دانشگاه تحصیلات تکمیلی واحد بوشهر
 • 1387 تا 1391
  کارشناسی مهندسی برق
  گرایش مخابرات /دانشگاه خلیج فارس بوشهر / معدل 14

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  آزمایشگاه خصوصی تحت نظارت اداره استاندارد
  مهندسی برق/ کارشناس آزمایشگاه لوازم خانگی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک: گواهی icdl

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com