مختصری از من

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  كارشناس مهندسي برقكارشناس ارشد مديريت اجرايي گرايش استراتژيك مقاله آسيب شناسي كار تيمي در محيط هاي علمي پژوهشي با اساتيد برجسته دانشگاه تهران

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • مدیریت اجرایی
  80% Complete
  عنوان مدرک: كارشناسي ارشد

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: پيري آيلتس
دانش تخصصی
 • مدیریت اجرایی
  80% Complete
  عنوان مدرک: كارشناسي ارشد
https://.com