مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1390
  کارشناسی عمران
  گرایش ساختمان /دانشگاه نجف آباد اصفهان / معدل 16

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۲ تا آبان ۱۳۹۵
  شرکت شاخص آبادگران
  مهندسی عمران/ معماری/ سرپرست اجرایی

  توضیحات: عنوان کارشناس برتر در زمینه کنترل و کیفیت واحد تولید شاخص آبادگران.سرپرستی و اجرای پروژهای محوطه سازی شرکت شاخص آبادگران بصورت مکرر

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  گذراندن دوره های اجرا در سازمان نظام مهندسی استان اصفهان و اخذ پروانه صلاحیت اجرا از سازمان

پروژه ها

 • 1395
  کارخانه دارو سازی جی فارمد
  سرپرست اجرا-پیمانکار(پیمان مدیریت)

  توضیحات: زیرسازی و ساخت و سنگفرش محوطه به متراژ2500 متر در مدت 20 روز با کیفیت عالی که از لحاظ سرعت اجرا یک رکورد محسوب میشود

 • 1395
  کفساری و زیرساخت پمپ بنزین کاوه
  سرپرست اجرا-پیمانکار(پیمان مدیریت)

  توضیحات: ساخت و زیرسازی و1000 متر پمپ بنزین در 12 روز حین بهره برداری از پمپ بنزین

 • 1394
  ساخت محوطه مجموعه ورزشی خرم شاد و خیابان مجاور با مواد ضد سایش
  سرپرست اجرا

  توضیحات: ساخت سالن فوتسال و استخر و محوطه زیرسازی و کابل کشی زمینی و تعویض تاسیسات زیربنایی شامل آب برق گاز مخابرات دفع فاضلاب و زیرسازی و روسازی با کیوبیک 10 ضد سایش به گاراژ1500 متر با طراحی ترافیکی

 • 1393
  بازسازی محوطه مجموعه پارک گلستان خانه اصفهان
  سرپرست اجرا

  توضیحات: تخریب و زیر سازی ساخت 5000 متر مسیر(بلوکفرش و جدول خوابیده) و باز سازی مجموعه های ورزشی و تفریجی

 • 1393
  ایستگاه و کف سازی توقف گاه ترمینال بابلدشت
  سرپرست اجرا

  توضیحات: ساخت ایستگاه و زیرسازی و ساخت اولین توقفگاه سنگین اتوبوس با مواد ضد سایش آنادور به صورت کیوبیک 10 در 10 بتنی پرمقاومت در ایران با دیتایل انحصاری جهت جلوگیری از پدیده نشست دینامیکی

 • 1392
  راه اندازی واحد کنترل و کیفیت و آزمایشگاه شرکت شاخص آبادگران
  سرپرست اجرایی-کارشناس کنترل کیفی

  توضیحات: ساخت مجموعه های ساختمانی و مدیریت بخشهای کنترل کیفی و آزمایشگاهی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی

ابزار و نرم افزار

 • MSP
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • SketchUp
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ETABS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • SAFE
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Photoshop
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Tekla structure
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com