مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی
  گرایش ژنتیک /دانشگاه یزد / معدل 17.4

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  آزمایشگاه پاستور یزد
  پزشکی درمانی/پرستاری// سوپروایزر

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • ژنتیک
  80% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی ارشد

ابزار و نرم افزار

 • مهارت های هفت گانه ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: دیپلم
دانش تخصصی
 • ژنتیک
  80% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی ارشد
https://.com