مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1389 تا 1393
    کارشناسی مهندسی شهرسازی
    /دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد / معدل 16.7

پیشینه شغلی

  • خرداد ۱۳۹۴ تا آذر ۱۳۹۵
    شرکت مهندسین مشاور آبادی هفت اقلیم
    مهندسی عمران/ معماری/ کارشناس طراح سهری

    توضیحات: تهیه طرح هادی برای دو روستای شاهین آباد و مراد علی سفلی
    انجام امور و کارهای مربوط به نرم افزار اتوکد
    طراحی پروژه های طراحی شهری

پروژه ها

  • 1394
    طراحی داخلی کافی شاپ لم کده
    طراح

    توضیحات: طراحی کافی شاپ لمکده
    طراحی و تهیه طرح هادی برای روستاهای مراد علی سفلی و شاهین آباد
    تهیه طرح گردشگری
    انجام امور مرتبط به اتوکد و تسلط کامل بر اتوکد

افتخارات

  • 1395
    فعالیت در شرکت مهندسین مشاور آبادی هفت اقلیم به مدت 1.5 سال

نقاط قوت رفتاری

  • ارتباطات
  • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
  • انعطاف پذیری
  • تاثیر گذاری / مذاکره
  • تدبیر / فهم سیاسی
  • تعهد و انگیزه خدمت
  • توسعه فردی (خود توسعه ای)
  • حل مسئله و تصمیم گیری
  • خلاقیت و نوآوری
  • خود مدیریتی
  • رهبری
  • شبکه سازی / شریک شدن
  • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
  • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
  • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
  • مشتری مداری

دانش تخصصی

  • 100% Complete
    عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

  • 100% Complete
    عنوان مدرک:

زبان

  • انگلیسی
    60% Complete
    عنوان مدرک:
دانش تخصصی
  • 100% Complete
    عنوان مدرک:
https://.com