مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد زیست شناسی
  گرایش سیستماتیک_اکولوژی /دانشگاه مازندران / معدل 17.6
 • 1387 تا 1391
  کارشناسی
  گرایش زیست شناسی گیاهی /دانشگاه مازندران / معدل 15.7

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۵
  دانشگاه مازندران
  کارشناس آزمایشگاه

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  دارای گواهینامه پذیرش ارایه مقاله و حضور درسومین همایش بین المللی ششمين همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
 • 1395
  دارای گواهی شرکت در ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com