مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد زيست شناسي سلولي مولكولي
  گرایش ژنتيك /دانشگاه ازاد إسلامي پزشكي تهران
 • 1389 تا 1393
  کارشناسی زيست شناسي سلولي مولكولي
  گرایش ژنتيك /دانشگاه ازاد إسلامي ورامين- پيشوا

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  كنفرانس و سمينار : ژن درماني (٨٦-٨٧ كنفراس و سمينار : شبيه سازي در جانوران (٨٥-٨٦) خانه معلم
 • 1393
  گواهينامه دوره كاراموزي به مدت ٢ ماه معادل ٨٠ ساعت در ازمايشگاه جنرال مركز تحقيقات سلولي صارم

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • علايق فرهنگي : تدريس - ازمايش و تحقيقات
 • علايق هنري : عكاسي - موسيقي
 • علايق ورزشي : كوهنوردي - أسب سواري - اسكي - پياده روي
 • علايق اجتماعي : كتاب خواني- سفر - سرپرست كودكان بي سرپرست - أمور خيريه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • گواهینامه دوره تند تایپ
  100% Complete
  عنوان مدرک: مجتمع فني تهران
 • گواهینامه دوره ICDL سطح یک
  100% Complete
  عنوان مدرک: مجتمع فني تهران
 • گواهینامه دوره ICDL سطح دو
  100% Complete
  عنوان مدرک: مجتمع فني تهران

ابزار و نرم افزار

 • الکتروفروز پروتئین و DNA
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • استخراج ژن از سلول
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • کشت سلول
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • PCR
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • کار با دستگاه های بیوشیمیای ( إتو انالیز بیوشیمی - الکترولیتیک انالیز - اسپکتوفتومتریک)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • اندازه گیری هموگلوبین به روش دستی و دستگاهی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ESR ( سرعت رسوب اریتروسیت)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • PT , PTT دستی و دستگاهی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • کشت خون و حیاسیت
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • CBC( complete blood cell and differential count) n
  20% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • گواهینامه دوره تند تایپ
  100% Complete
  عنوان مدرک: مجتمع فني تهران
 • گواهینامه دوره ICDL سطح یک
  100% Complete
  عنوان مدرک: مجتمع فني تهران
 • گواهینامه دوره ICDL سطح دو
  100% Complete
  عنوان مدرک: مجتمع فني تهران
https://.com