مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1378 تا 1380
    کارشناسی ارشد زبان انگلیسی
    گرایش آموزش /دانشگاه تهران / معدل 16

پیشینه شغلی

  • مهر ۱۳۸۲ تا هم اکنون
    شرکت خصوصی
    مترجم تجاری
https://.com