مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا هم اکنون
  کارشناسی مديريت و برنامه ريزي علوم اداري
  گرایش بازرگاني /دانشگاه ازاد اهواز / معدل 15

دانش تخصصی

 • کامپیوتر
  20% Complete
  عنوان مدرک: icdl
دانش تخصصی
 • کامپیوتر
  20% Complete
  عنوان مدرک: icdl
https://.com