مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1395
  کارشناسی ارشد حسابداری
  گرایش حسابداری /دانشگاه آزاد کاشان / معدل 15
 • 1386 تا 1390
  کارشناسی حسابداری
  گرایش حسابداری /دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب / معدل 15
 • 1380 تا 1384
  دیپلم ریاضی فیزیک
  گرایش ریاضی / معدل 18

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  آموزشگاه سپهر (سیدخندان)
  مالی و حسابداری/ مدرس حسابداری

  توضیحات: 1-تدریس برنامه آفیس و کار با شبکه
  2-تدریس نرم افزار اکسل در حسابداری
  3-تدریس نرم افزار مالی هلو
  4-تدریس نرم افزار مالی رافع7
  5-تدریس نرم افزار مالی سپیدار همکاران سیستم

 • فروردین ۱۳۹۰ تا اسفند ۱۳۹۳
  تولیدی درنا اسپرت
  مالی و حسابداری/ حسابدار

  توضیحات: -انواع گزارشات مدیریتی درون سازمانی (مالی و صنعتی)
  2-تهیه گزارشات فصلی (ارزش افزوده)
  3-حقوق و دستمزد و بیمه پرسنل و مالیات پرسنل شاغل
  4-مغایرت گیری های بانکی
  5-پیگیری های مطالبات
  6-خزانه داری (بانک و چکها)
  7-اظهارنامه عملکرد(25درصد)

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  مقاله: ارزیابی عملکرد شعب بانک دی بر اساس خوشه بندی

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • تهیه انواع گزارشات مدیریتی درون سازمانی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تهیه انواع گزارشات مالی و مالیاتی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تهیه انواع گزارشات صنعتی (قیمت تمام شده)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تهیه گزارشات فصلی (ارزش افزوده)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تهیه لیست کارکرد روزانه و ماهانه و ثبت مرخصی و غیبت پرسنل
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تهیه لیست حقوق دستمزد ماهیانه پرسنل
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تهیه لیست بازخرید سنوات و بازخرید مرخصی پرسنل
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تهیه لیست بیمه و مالیات تکلیفی حقوق پرسنل
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تهیه صورت مغایرت بانکی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تهیه لیست بدهکاران و پیگیری مطالبات
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • خزانه داری (بانک و چک)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تهیه لیست استهلاک اموال و ماشین آلات و تجهیزات
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تهیه لیست کاهش ارزش موجودیهای مواد و کالا
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تهیه لیست کنارگذاری دارایی های ثابت سازمان
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تهیه گزارش انبار و انبارگردانی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تهیه اظهار نامه مالیات بر عملکرد (سود و زیان)
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار اداری office و کار با شبکه
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار اداری word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار اکسل و کاربرد آن در حسابداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار مالی هلو
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار مالی رافع7
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار مالی سپیدار (همکاران سیستم)
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • تهیه انواع گزارشات مدیریتی درون سازمانی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تهیه انواع گزارشات مالی و مالیاتی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تهیه انواع گزارشات صنعتی (قیمت تمام شده)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تهیه گزارشات فصلی (ارزش افزوده)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تهیه لیست کارکرد روزانه و ماهانه و ثبت مرخصی و غیبت پرسنل
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تهیه لیست حقوق دستمزد ماهیانه پرسنل
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تهیه لیست بازخرید سنوات و بازخرید مرخصی پرسنل
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تهیه لیست بیمه و مالیات تکلیفی حقوق پرسنل
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تهیه صورت مغایرت بانکی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تهیه لیست بدهکاران و پیگیری مطالبات
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • خزانه داری (بانک و چک)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تهیه لیست استهلاک اموال و ماشین آلات و تجهیزات
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تهیه لیست کاهش ارزش موجودیهای مواد و کالا
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تهیه لیست کنارگذاری دارایی های ثابت سازمان
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تهیه گزارش انبار و انبارگردانی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تهیه اظهار نامه مالیات بر عملکرد (سود و زیان)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com