مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد حسابداری
  گرایش حسابرسی /دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق
 • 1392 تا 1394
  کارشناسی حسابداری
  گرایش حسابداری /دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی / معدل 18
 • 1390 تا 1392
  فوق دیپلم حسابداری
  گرایش حسابداری /دانشگاه دانشگاه سراسری شهید بهشتی کرج / معدل 16

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  گروه باغبان
  مالی و حسابداری/ حسابدار
 • دی ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  موسسه حسابرسی آروین حساب رسا
  مالی و حسابداری/ حسابرس

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • دوره استاندارد های حسابداری ایران
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدرک دوره استاندارد های حسابداری ایران

ابزار و نرم افزار

 • آشنایی نسبی به نرم افزارهای حسابداری
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهارت در استفاده از نرم افزارهای صفحه گسترده
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: سطح:intermediate درIran language institute
دانش تخصصی
 • دوره استاندارد های حسابداری ایران
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدرک دوره استاندارد های حسابداری ایران
https://.com