مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1392
  کارشناسی صنایع غذایی
  گرایش صنایع غذایی /دانشگاه دانشگاه آزاد سواد کوه / معدل 13.68

پیشینه شغلی

 • آذر ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  آب معدنی سپیدان چشمه
  صنایع غذایی/ مسئول فنی -سرپرست تولید

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • کار با کامپیوتر .اینترنت .برنامه های کامپیوتری word-Excel-power point
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • کار با کامپیوتر .اینترنت .برنامه های کامپیوتری word-Excel-power point
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com