مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1359 تا 1363
  کارشناسی الکترونیک
  /دانشگاه علوم ریاضی شهر لیل - فرانسه

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۶۸ تا فروردین ۱۳۹۳
  کارخانه تولیدی کیافرین
  خرید و تدارکات/زنجیره تامین/ مدیر بازرگانی خارجی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1370
  مدیریت بازرگانی خارجی - موسسه مدیریت صنعتی جام جم

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مدیریت بازرگانی خارجی
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • فرانسوی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ایتالیایی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مدیریت بازرگانی خارجی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com