مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1393
  کارشناسی شيمي كاربردي
  /دانشگاه تهران شرق

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • آرايشگري
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • كامپوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • آرايشگري
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com