مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1391 تا 1393
    کارشناسی ارشد نرم افزار
    گرایش سیستم های اطلاعاتی /دانشگاه علم و فرهنگ / معدل 16.8
https://.com